+48 510 406 668 kontakt@melius.pl

Dzięki nieocenionej pomocy pracowników Melius Clinic jak również dzięki pomocy przyjaciół i ludzi dobrej woli udało się w błyskawicznym tempie ewakuować zgromadzony i zalany wodą sprzęt i wyposażenie kliniki.

Szczególne podziękowania należa się wszystkim pracownikom Melius Clinic.

Dodatkowo chcemy podziękować Firmą:

TUDENT 

Harasimowicz Architektura Krajobrazu

za bezinteresowną pomoc, zorganizowanie transportu i przestrzeni magazynowej.